Prodloužení trasy A metra v Praze:

provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol

Praha má v současné době zajištěnu dopravní obslužnost z centra do periferních oblastí radiálně vedenými trasami metra. Jednou z posledních oblastí Prahy, která není dopravně obsloužena metrem, je její severozápadní část. To má zlepšit navrhované prodloužení trasy linky A pražského metra.

Metro tvoří hlavní páteřní systém dopravního skeletu Prahy. Nová trasa zlepšuje dopravní obsluhu severozápadního území Prahy, vytváří nová rozvojová území a zhodnocuje území v okolí stanic. Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravní obsluhy sídlišť Červený Vrch a Petřiny, významně se zlepší obslužnost areálu nemocnic v Motole (včetně umožnění jejího dalšího rozvoje), ale i ostatní lokality osídlení získají pohodlnou, bezpečnou a rychlou kolejovou dopravu.

Projekt rovněž přispěje ke zklidnění nevyhovující dopravní situace v přirozeném centru Městské části Praha 6 - Vítězném náměstí. Tato lokalita nemůže naplnit svůj účel - tedy centra městské části - především z toho důvodu, že slouží jako autobusový terminál. Díky realizaci projektu dojde k významnému snížení počtu autobusů pohybujících se v této lokalitě a tedy i k otevření možností na navrácení původně zamýšlené funkce Vítězného náměstí.

Výstupy projektu budou mít pozitivní přínos pro všechny obyvatele a návštěvníky území, kde bude realizován. Zvláště pozitivní přínosy se projeví v případě dopravní dostupnosti nemocnice v Motole, která je v současné době obsloužena pouze nevyhovující autobusovou dopravou.

Předkladatel projektu, tj. Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. chce dosáhnout zvýšení kvality života a snížení negativních dopadů na životní prostředí v celém severozápadním segmentu Prahy, a to prostřednictvím vybudováním kapacitního, spolehlivého, rychlého a bezpečného dopravního řešení, které přispěje nejenom ke zkvalitnění životního prostředí, ale i ke zvýšení atraktivity celého území, na kterém se projeví jeho pozitivní dopady.

Konečná stanice Dejvická je v současné době jediná konečná stanice metra, která není umístěna v blízkosti obvodu města. Díky stavu, kdy veškerá osobní doprava z území, přiléhajícího k severozápadní části Prahy, je logicky vedena k první stanici metra – tedy kapacitního dopravního prostředku veřejné dopravy - se Vítězné náměstí stalo velkým autobusovým nádražím. Končí zde 8 příměstských linek autobusů, které v současné době přivážejí do Prahy denně za prací tisíce lidí. A to hlavně z území, kde se intenzivně rozvíjí bytová výstavba, aniž by zde byly pracovní příležitosti.
Toto Praze přiléhající území je značně členité, takže nejvhodnějším dopravním prostředkem je hustá síť fungujících autobusových linek. Kromě těchto příměstských linek zde končí dalších 23 městských autobusových linek. Celkem zde tak denně začíná či končí cca 2.600 autobusových spojů.

Po realizaci projektu a vybudování souvisejících autobusových terminálů tak lze očekávat snížení počtu spojů o 82 v okolí stanice Dejvická a o 50 u stanice Hradčanská během jedné špičkové hodiny