TSK Praha Ropid Dopravní Informace ŘSD Mapy Google
Doprava na Praze 6 je aktuální a důležité téma pro každého z nás. Proto bychom rádi prostřednictvím těchto webových stránek poskytli co největší penzum informací o dopravní situaci v našem obvodu.

Na stránkách naleznete informace o hustotě MHD mezi jednotlivými zastávkami autobusů, tramvají a metra nebo o aktuálních a chystaných projektech. Kompletní dopravní a mimořádné události jsou k dispozici přímo v dopravní mapě. Nezapomínáme ani na problém automobilové dopravy. Zde se zaměřujeme na aktuální informace o provozu, uzavírkách a průjezdnosti a přinášíme také zprávy o budoucí situaci. Cyklisté mají přehled o všech cyklostezkách na Praze 6. Průběžně také aktualizujeme mapy a stav chodníků v naší městské části, protože každý občan má právo vědět co se právě děje v ulici, kde bydlí. Aktuality o dopravní situaci se zobrazují jak v textové formě, tak ve schematických statických i otevřených mapách.

Věříme, že vám nový web o dopravě v naší části Prahy bude užitečným pomocníkem a rádcem. Rádi bychom ho společně dále rozvíjeli do takové podoby, která bude maximálně přínosná pro všechny občany Prahy 6.